Криминалистите

Разгледани продукти

Великани. Тайните истории на професор Ари Бърк

Производители

New Дактилоскопия и системи за биометрична идентификация на лица View larger

Дактилоскопия и системи за биометрична идентификация на лица

С покупката на този продукт, можете да съберете до 3 точки за лоялност. Общо за количката Ви 3 точки това може да бъде конвертирано във ваучер за 0,60 лв..


9786197624434

Дактилоскопия и системи за биометрична идентификация на лица

Автор: Веселин Петров
Брой страници: 184
Година на издаване: 2024
Корици: меки
Език: български
Размери: 210 / 297

More details

Atea Books

39,00 лв.

 •     „Дактилоскопия и системи за биометрична идентификация на лица“ събира и анализира най-новите открития и техники, свързани с откриването и идентифицирането на следи и отпечатъци.

      Главите обхващат всички аспекти на темата, включително развитие на дактилоскопията, структура на кожата, идентификационни признаци, следообразуване, методи за откриване и проявяване на дактилоскопни следи, етапи на дактилоскопната идентификация, дактилоскопна експертиза и системи за биометрична идентификация на лица.       Книгата предлага блок-схеми, които ръководят избора на правилните последователности от техники за откриване на дактилоскопни следи и практически техники за проявяването им. В книгата е отделено специално място за откриване, проявяване, фиксиране и изземане на дактилоскопни следи на местопроизшествия и мерките за безопасност при обработка на дактилоскопни следи на местопроизшествия и в лабораторни условия.

      Изданието е подходящо за работещите в областта на откриването и идентификацията на следи и отпечатъци, както и за всеки, който изучава криминалистика на бакалавърско и магистърско ниво. Освен това има достатъчно основни материали за професионалистите в областта на правото и правоприлагането, които се нуждаят от въве- дение в темата за пръстовите отпечатъци и системи за биометрична идентификация на лица.

      Авторът Веселин Петров работи повече от 35 години в областта на дактилоскопните изследвания и автоматизираните дактилоскопни идентификационни системи. Притежава богат опит като експерт криминалист. Дългогодишен началник на сектор „Дактилоскопия" и началник на отдел „Криминалистична техника" в Научноизследователския институт по криминалистика.

  Съдържание

  Увод…………………………………………....………………..................................................6

  Глава първа Дактилоскопни отпечатъци……………………........................................………………………………………..7

  1.1. Предмет и развитие на дактилоскопията ...................................................................................... 7

  1.2. Структура и свойства на кожния релеф ..................................................................................... 13

  1.2.1 Елементи на кожния релеф на дланите .................................................................................... 16

  1.2.2 Свойства на кожния релеф на пръстите ................................................................................... 17

  1.3 Класификация на дактилоскопните отпечатъци. Идентификационни признаци............................... 18

  1.3.1 Идентификационни признаци ................................................................................................... 21

  1.3.1.1 Общи признаци на папиларното изображение ........................................................................ 21

  1.3.1.2 Частни признаци на папиларното изображение ....................................................................... 28

  1.4. Дактилоскопна формула ............................................................................................................. 32

  2.1 Видове следи.................................................................................................................................. 39

  2.1.1 Видими следи.............................................................................................................................. 39

  2.1.2 Невидими следи.......................................................................................................................... 41

  2.2 Характеристика на повърхностите .............................................................................................. 44

  2.2.1 Порьозни (порести) повърхности ............................................................................................. 44

  2.2.2 Непорьозни (непорести) повърхности...................................................................................... 45

  2.2.3 Полупорьозни повърхности ...................................................................................................... 46

  3.1 Оптични методи............................................................................................................................. 47

  3.1.1 Визуално изследване.................................................................................................................. 48

  3.1.2 Флуоресцентно изследване ....................................................................................................... 52

  3.1.3 Изследване с ултравиолетова светлина.................................................................................... 55

  3.1.4 Изследване с инфрачервена светлина ...................................................................................... 55

  3.1.5 Цветна филтрация ...................................................................................................................... 56

  3.2 Методи за откриване и проявяване на дактилоскопни следи върху порьозни (порести) повърхности......................................................................................................................................... 59

  3.3 Методи за откриване и проявяване на дактилоскопни следи върху непорьозни (непореста) повърхности......................................................................................................................................... 68

  3.4 Методи за откриване и проявяване на дактилоскопни следи върху полупорьозни повърхности......................................................................................................................................... 75

  3.5 Методи за откриване и проявяване на дактилоскопни следи върху лепящи (адхезивни) повърхности......................................................................................................................................... 77

  3.6 Методи за откриване и проявяване на дактилоскопни следи, замърсени с кръв.................... 79

  3.7 Методи за откриване и проявяване на дактилоскопни следи, замърсени с мазнини, масла или хранителни продукти................................................................................................................... 82

  3.8 Влияние на дактилоскопните методи върху другите видове експертни изследвания............ 83 

  3.9 Мерки за безопасност ................................................................................................................... 83

  4.1 Дактилоскопна идентификация ................................................................................................... 91

  4.2 Етапи на идентификационния процес ......................................................................................... 92

  4.2.1 Информационна или аналитична фаза ..................................................................................... 92

  4.2.2 Фаза на сравнение .................................................................................................................... 101

  4.2.3 Фаза на оценка и балансиране................................................................................................. 103

  4.2.4 Фаза на проверка на фактите и вземане на решение............................................................. 105

  4.2.5 Фаза на проверка ...................................................................................................................... 105

  4.2.6 Фаза на документиране и описание на идентификационния процес .................................. 105

  4.3 Дактилоскопна експертиза ........................................................................................................ 106

  4.3.1 Обект и задачи на дактилоскопната експертиза.................................................................... 106

  4.3.2 Методика на дактилоскопната идентификационна експертиза........................................... 107

  4.3.2.1 Подготвителен етап............................................................................................................... 107

  4.3.2.2 Етап на разделно изследване................................................................................................ 107

  4.3.2.3 Етап на сравнително изследване.......................................................................................... 109

  4.3.2.4 Етап на оформяне на резултатите от изследването............................................................ 113

  5.1 Първоначална оценка.................................................................................................................. 116

  5.2 Приоритизиране и последователност на изследванията ........................................................ 117

  5.3 Откриване на дактилоскопни следи .......................................................................................... 118

  5.4 Методи за откриване и проявяване на следи от ръце на местопроизшествие....................... 121

  5.4.1 Визуално изследване................................................................................................................ 122

  5.4.2 Физични методи ....................................................................................................................... 122

  5.4.3 Химични методи....................................................................................................................... 125

  5.5 Фиксиране на дактилоскопни следи.......................................................................................... 125

  5.6 Изземане на дактилоскопни следи............................................................................................. 127

  5.7 Опаковане на дактилоскопни следи .......................................................................................... 128

  5.8 Вземане на сравнителен материал............................................................................................. 129

  5.9 Транспорт..................................................................................................................................... 129

  5.10 Мерки за безопасност ............................................................................................................... 130

  5.10.1 Видове опасности................................................................................................................... 130

  5.10.2 Видове рискове....................................................................................................................... 131

  5.10.3 Източници на потенциални опасности................................................................................. 131

  5.10.4 Процедури за минимизиране на рисковете.......................................................................... 131

  5.10.4.1 Общи процедури.................................................................................................................. 131

  5.10.5 Затворени пространства......................................................................................................... 132

  6.1 Автоматизирани дактилоскопни идентификационни системи (AFIS)................................... 136

  5 6.1.1 Архитектура на националната автоматизирана дактилоскопна идентификационна система (CAFIS)............................................................................................................................................... 139

  6.1.2 Бази данни на националната CAFIS ....................................................................................... 141

  6.1.2.1 Криминална база данни ....................................................................................................... 141

  6.1.2.2 Гранична база данни ............................................................................................................. 142

  6.1.2.3 ЕВРОДАК база данни .......................................................................................................... 142

  6.1.2.4 DHS база данни......................................................................................................................

  6.1.3. Функционалност и на националната CAFIS .......................................................................... 142

  6.1.3.1 Функционалности при обработка на дактилоскопни отпечатъци .................................... 142

  6.1.3.2 Функционалности при обработка на дактилоскопни следи.............................................. 144

  6.1.4 Работни процеси на CAFIS...................................................................................................... 145

  6.4.1.1 Работни процеси при обработката на дактилоскопни отпечатъци................................... 145

  6.4.1.2 Работни процеси при обработката на дактилоскопни следи............................................. 147

  6.1.5 Международен обмен на данни .............................................................................................. 148

  6.1.5.1. Обмен на данни с Централна база данни на система „ЕВРОДАК“................................. 148

  6.1.5.2 Обмен на данни с Централна база данни на AFIS на Шенгенската информационна система ............................................................................................................................................... 149

  6.1.5.3 Обмен на дактилоскопни данни с Националните база данни на AFIS на държавите членки на ЕС...................................................................................................................................... 150

  6.1.5.4 Обмен на дактилоскопни данни с Базата данни на IAFIS на Федералното бюро за разследване (ФБР) и IDENT на Департамент за национална сигурност (DHS) на САЩ .......... 151

  6.2 Автоматизирани системи за лицево разпознаване................................................................... 153

  6.3 Автоматизирани системи за разпознаване на ириса ................................................................ 155

  6. 4 Мултимодални биометрични системи ..................................................................................... 158

  6.4.1 Модули на мултимодалните биометрични системи ............................................................. 159

  6.4.1.1 Сензорен модул .................................................................................................................... 159

  6.4.1.2 Модул за извличане на характеристики.............................................................................. 159

  6.4.1.3 Модул за сравнение (проверка)............................................................................................ 159

  6.4.1.4 Модул за вземане на решения.............................................................................................. 159

  6.4.2 Нива на сливане в мултимодалните биометрични системи ................................................. 160

  6.4.2.1 Сливане на ниво сензор ........................................................................................................ 160 6

  .4.2.2 Сливане на ниво характеристики......................................................................................... 160

  6.4.2.3 Сливане на ниво резултат .................................................................................................... 161

  6.4.2.4 Сливане на ниво решение..................................................................................................... 162 Литература: ........................................................................................................................................ 164

  6 Приложение 1 Приготвяне на реагенти и начини на проявяване на невидими дактилоскопни следи ................................................................................................................................................... 166 Приложение 2 Пиктограми за химическа опасност......................................................................181

  Преглед

  Няма клиентски мнения до този момент

  Напишете вашето мнение за книгата

  Дактилоскопия и системи за биометрична идентификация на лица

  Дактилоскопия и системи за биометрична идентификация на лица

  Дактилоскопия и системи за биометрична идентификация на лица

  Автор: Веселин Петров
  Брой страници: 184
  Година на издаване: 2024
  Корици: меки
  Език: български
  Размери: 210 / 297

  Напишете вашето мнение за книгата

  25 други продукта в същата категория

  • 7 дневен срок за връщане
  • Подмяна през куриер
  • Плащане при доставка
  • Безплатна доставка над 50 лв.
  • 100% сигурно онлайн плащане