Категории

Великани. Тайните истории на професор Ари Бърк

Производители

Условия за ползване на услугите на АТЕА БУКС ЕООД

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. Доставчикът се задължава:

-  да достави в срок от 3 работни дни заявената за покупка стока;

-  да полага грижа информацията в интернет страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

2. Доставчикът има право:

-  да поставя електронни препратки към други интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика.

-  да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

-  при зареждане на уебстраницата www.ateabooks.com да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента.

3. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет.

4. Доставчикът не гарантира, че достъпът до интернет страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.

5. Доставчикът не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин да влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки.

6. Доставчикът не носи отговорност за начина, по който Клиентът използва уебсайта www.ateabooks.com, както и възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от Клиента.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

1. Клиентът се задължава:

- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

- да плати цената на заявената от него стока в срок до 5 работни дни след подаване на поръчката си;

- да заплати разходите по доставката;

- да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от него адрес от негово име и за негова сметка;

- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки с цел опазване на паролата си;

- с оглед сигурността при опазването на данните за паролата да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”;

- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;

- при ползване на уебсайта www.ateabooks.com да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство.

2. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

3. Клиентът има право на:

- достъп в режим онлайн до www.ateabooks.com при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.

- достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

4. С приемането на настоящите условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

5. При ползване на www.ateabooks.com om Клиентът се задължава:

- да спазва българското законодателство, настоящите условия за ползване, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

- да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на интернет страницата;

- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.ateabooks.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице, или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6. При неспазване на задълженията по предходната алинея Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 

Ако желаете допълнителна информация, не се притеснявайте да ни потърсите на тел: 0884 08 51 54!

 

© Copyright 2023 АТЕА БУКС ЕООД


  • 7 дневен срок за връщане
  • Подмяна през куриер
  • Плащане при доставка
  • Безплатна доставка над 50 лв.
  • 100% сигурно онлайн плащане