НОВИ книги и продукти

Разгледани продукти

Великани. Тайните истории на професор Ари Бърк

Производители

New ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ View larger

ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ

С покупката на този продукт, можете да съберете до 2 точки за лоялност. Общо за количката Ви 2 точки това може да бъде конвертирано във ваучер за 0,40 лв..


9786197624205


Автор: Веселин Симеонов
Година на издаване: 2022
Брой страници: 280
Корици: меки
Език: български
Размери: 14,5 х 21,5

More details

Atea Books

24,00 лв.

 • Обезпечаването на пожарна безопасност на обектите е комплекс от организационни, инженерно-технически и превантивни мерки, насочени към предотвратяването и разпространението на пожарите.

  Книгата е предназначена за подготовка на курсантите от факултет ПБЗН при АМВР по дисциплината Пожарна и аварийна безопасност на обекти, за служителите от службите за ПБЗН, за проектанти, за фирмите за строителен надзор и за застрахователи.

  Авторът, проф. д-р инж. Веселин Симеонов, преподава дисциплините „Пожаротехническа експертиза" и „Пожарна и аварийна беопасност на обекти" във факултет „ПБЗН" към Академия - МВР. Автор е на специализирана литература по същите дисциплини. Член е на ENFIP (European Network of Fire Investigation and Protection).

  СЪДЪРЖАНИЕ

  МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ   - 20

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  - 20

  2.РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДПК  - 21

  3.КОМПЛЕКСНИ ПРОВЕРКИ НА ОБЕКТИТЕ  - 24

  4.КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ   - 26

  5.ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ   -  27

  6.ДПК В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС  -  27

  7.ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДПК, ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ   - 28

  8.РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПО ИСКАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА   -  29

  8.1.Сертификация на обектите по ПБ

  9.ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА ЗА ПБ НА ОБЕКТИТЕ - 32

  ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЕНЕРГЕТИКАТА   - 34

  1.ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ  -  34

  2.ПОНЯТИЕ ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИОННА СИСТЕМА  - 35

  3.ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  - 37

  3.1.Определение за електропроизводствено предприятие  - 37

  3.2.Класификация на електропроизводствените предприятия - 37

  3.3.Водни електрически централи (ВЕЦ).   - 49

  3.4.Топлинни електрически централи (ТЕЦ), устройство, принцип на действие и пожарна опасност.  - 50

  3.5.Атомни електрически централи  - 57

  4.ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ (ПАБ) КЪМ ОБЕКТИТЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА.  - 75

  4.1.Изисквания към строителните конструкции и елементи  - 75

  4.2.Изисквания за безопасна евакуация  - 76

  4.3.Други специфични изисквания, свързани с ПАБ на електропроизводствените предприятия  - 78

  ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ ОТ МАШИНОСТРОЕНЕТО  - 81

  1.ОБЩИ СВЕДЕНИЯ -  81

  2.ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИТЕ ИЗДЕЛИЯ   - 83

  2.1.Предназначение  - 83

  2.2.Обезмасляване на металните изделия.  - 84

  2.3.Фосфатиране на металите.   - 92

  3.БОЯДИСВАНЕ НА ДЕТАЙЛИТЕ И ИЗДЕЛИЯТА   - 93

  3.1.Пожароопасни свойства на боите и лаковете.  - 93

  3.2.Методи за боядисване, пожарна опасност и мерки за защита.  - 95

  4.СУШЕНЕ НА БОЯДИСАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ.   - 111

  4.1.Видове сушене.  - 111

  4.2.Видове сушилни камери.   - 113

  4.3.Терморадиационни и индукционни сушилни камери.   - 121

  5.ОБЩИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ, БОЯДИСВАНЕ И СУШЕНЕ НА МЕТАЛНИТЕ ИЗДЕЛИЯ.  - 124

  ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ С ХЛАДИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ   - 126

  1.ОБЩИ СВЕДЕНИЯ   - 126

  2.СВОЙСТВА НА ХЛАДИЛНИТЕ АГЕНТИ.  - 127

  3.ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ПОЖАР В ХЛАДИЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ. -  128

  4.ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ ХЛАДИЛНИЦИТЕ И ХЛАДИЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ.  -  130

  5.ОСНОВНИ ПОЖАРО-ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИТЕ С ХЛАДИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ  - 132

  ПОЖАРНА И ААВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ  - 134

  1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ  - 134

  1.1. Основни характеристики на пожарната опасност на обектите от дървообработващата и мебелна промишленост  - 134

  1.2. Влияние на отделните характеристики на пожарната опасност  - 134

  1.3. Категоризация на производствата по пожарна опасност  - 136

  2. ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ ДЪСКОРЕЗНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - 137

  2.1.Изисквания на пожарната безопасност към складовете за трупи -  138

  2.2.Изисквания към гатерните помещения   - 138

  2.3.Характерни причини, които могат да доведат до възникване на пожар    -  138

  2.4.Изисквания на пожарната и аварийна безопасност към територията на складовете за фасониран материал  -  140

  3.ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ МЕБЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.  - 142

  3.1.Изисквания на пожарната и аварийна безопасност към сушилните камери.  - 142

  3.2.Изисквания на пожарната и аварийна безопасност към цеховете за машинна обработка  - 145

  3.3.Изисквания на пожарната и аварийна безопасност към цеховете за мебели от дървесни частици  - 146

  3.4.Изисквания на пожарната и аварийна безопасност към шлифовъчните отделения  - 147

  3.5.Изисквания на пожарната и аварийна безопасност към полировъчните отделения  - 149

  4.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ  - 151

  ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА АЦЕТИЛЕНОВИТЕ УРЕДБИ И СКЛАДОВЕТЕ ЗА КАЛЦИЕВ КАРБИД   - 152

  1.ВЪВЕДЕНИЕ  - 152

  2.ВИДОВЕ АЦЕТИЛЕНОВИ УРЕДБИ   - 153

  3.ПОЛУЧАВАНЕ НА АЦЕТИЛЕН - 154

  4.ПОЖАРООПАСНИ СВОЙСТВА НА АЦЕТИЛЕНА   - 163

  5.ПОЖАРНА ОПАСНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ГАЗООБРАЗЕН АЦЕТИЛЕН    - 164

  6.ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАПАЛВАНЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АЦЕТИЛЕНОВИ УРЕДБИ   - 165

  7.ПОЖАРО-ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ  - 166

  8.ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ СКЛАДОВЕТЕ ЗА КАЛЦИЕВ КАРБИД   - 169

  9.ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ АЦЕТИЛЕНОВИТЕ УРЕДБИ   - 171

  10.ИЗИСКВАНИЯ НА ГЛАВА ПЕТА ОТ НАРЕДБА № 8121З-647 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАБ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ  - 175

  11.ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ПОЯЛНИ ЛАМПИ И ТОПЕНЕ НА БИТУМИ  - 185

  ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА КИСЛОРОДНИТЕ СТАНЦИИ И УРЕДБИ  - 189

  ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ НА ТРАНСПОРТА  - 193

  1.ВЪВЕДЕНИЕ.  - 193

  2.ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИТЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ.  - 194

  2.1.Пожарна опасност на обектите от автомобилния транспорт.  - 195

  2.2.Изисквания на пожарната и аварийна безопасност при проектиране и експлоатация на гаражи, станции за техническо обслужване на автомобилите и автосервизи.   - 197

  3.ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ.   - 201

  3.1.Характеристики на летищата.  - 201

  3.2.Изисквания на пожарната и аварийна безопасност към летищата.   - 204

  4.ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ.   - 205

  4.1.Общи сведения.  - 205

  4.2.Изисквания на пожарната и аварийна безопасност при експлоатация на пристанищата, съдостроителните и съдоремонтните заводи.                  - 207

  5.ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ.  - 212

  5.1.Общи сведения. - 212

  5.2.Изисквания на пожарната и аварийна безопасност към обектите на железопътния транспорт.   - 213

  ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО   - 216

  1.ВЪВЕДЕНИЕ. -  216

  2.ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОСЕВИТЕ И БЕЗЗАГУБНОТО ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА.  -  217

  2.1.Задължения на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи.  - 220

  2.2.Изисквания към земеделската техника  - 224

  2.3.Задължения на физическите и юридическите лица, които не са участници в жътвената кампания.  - 227

  3.ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРИБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ФУРАЖИТЕ.  - 229

  4.ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ.   - 233

  4.1.Общи положения   - 233

  4.2.Изисквания на пожарната и аварийна безопасност при съхраняване на минералните торове.  - 238

  ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ НА МЕЛНИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ   - 246

  1. ВЪВЕДЕНИЕ.  -  246

  2. ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС НА МЕЛНИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО  - 246

  3.ПОЖАРООПАСНИ СВОЙСТВА НА СУРОВИНАТА И ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ.    - 251

  4.ПОЖАРНА ОПАСНОСТ НА МЕЛНИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО.  -  253

  5.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА.   - 257

  ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ  - 261

  1.ПОЖАРНА ОПАСНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ВЛАКНА.  - 261

  2.ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ МАГАНЕНЕТО НА ПАМУКА.  - 264

  3.ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПРЕДЕНЕ НА ПАМУКА.       - 265

  3.1.Батажно отделение -  266

  3.2.Дарачно отделение.  - 267

  3.3.Отделение за дублиране, изтегляне и предене на памука.  -  268

  4.ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ТЪКАЧНОТО И АПРЕТУРНО ПРОИЗВОДСТВА.  - 269

  4.1.Тъкачно производство.  - 269

  4.2.Апретурни технологични процеси.   - 271

  Л И Т Е Р А Т У Р А   - 274

  Други книги на автора:

  Преглед

  Няма клиентски мнения до този момент

  Напишете вашето мнение за книгата

  ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ

  ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ


  Автор: Веселин Симеонов
  Година на издаване: 2022
  Брой страници: 280
  Корици: меки
  Език: български
  Размери: 14,5 х 21,5

  Напишете вашето мнение за книгата

  30 други продукта в същата категория

  • 7 дневен срок за връщане
  • Подмяна през куриер
  • Плащане при доставка
  • Безплатна доставка над 50 лв.
  • 100% сигурно онлайн плащане